K17

The Best News Online

You are here: Home - Ontwikkelingen - De meeste zzp’ers sluiten geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af


De meeste zzp’ers sluiten geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af

In Nederland heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoek gedaan naar de mate waarin zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Van de ondervraagden zegt maar liefst 80 procent dat ze geen verzekering afsluiten voor arbeidsongeschiktheid. Hieronder is er meer informatie te lezen over het onderzoek.

Over het onderzoek van het CBS

Het grootste deel van de ondervraagden zegt dat zij de verzekering te duur vinden om af te sluiten. Daarbij zegt een kwart van de zzp’ers dat zij financieel sterk genoeg staan om de risico’s zelf te kunnen dragen zonder verzekering. Ook zegt een deel van de zzp’ers dat ze een partner hebben met een goed inkomen waar zij op kunnen terugvallen indien dat nodig is. Tot slot zijn er ook enkele zzp’ers die aangeven dat ze geen verzekering willen, omdat zij de verzekeraars niet vertrouwen. Hiervan is voornamelijk sprake bij zzp’ers die werkzaam zijn in de bouwsector.

Het CBS heeft ook onderzoek gedaan naar de mate waarin mensen tevreden zijn over hun financiële situatie. Wanneer de cijfers worden vergeleken met die van 2013 dan blijkt dat zzp’ers over het algemeen een stuk gelukkiger zijn met de financiële situatie die ze nu hebben. De groep mensen die enkele jaren matig tot slecht tevreden waren over de financiële situatie is namelijk afgenomen en de groep mensen die wel tevreden is over de financiële situatie is toegenomen.

Pensioenopbouw bij zzp’ers

Niet alleen voor de arbeidsongeschiktheid nemen de zzp’ers geen verzekering, maar ook zijn er veel zzp’ers die geen regeling treffen voor het pensioen. Een kwart van de zzp’ers zegt namelijk niks voor te bereiden voor het pensioen. De meeste mensen geven aan dat dit komt door geldgebrek of dat het pensioen nog te ver weg is om nu al mee bezig te gaan.

Daarnaast zijn er ook zzp’ers die aangeven dat ze een partner met een goed inkomen hebben die het pensioen voor allebei dekt.

Tot slot zijn er ook veel zzp’ers die zeggen dat ze hun eigen pensioen opbouwen door bijvoorbeeld te sparen of te beleggen. Op deze manier hebben ze hun eigen pensioen helemaal zelf in de hand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *